Installering av elbil ladere

Har du elbil eller vurderer å kjøpe elbil i nærmeste fremtid? 

De fleste elbileiere erfarer at det er mest praktisk å lade bilen sin hjemme og mange lurer på om de burde installere en ladeboks. Her gir vi fem gode grunner til at man bør installere elbillader hjemme.

1. Sikkerhet

Lading gjennom vanlig stikkontakt er ikke et ukjent fenomen. Men det mange ikke er klar over er at en vanlig stikkontakt ikke er egnet for å ta imot store strømmengder over tid. På grunn av overbelastning kan det gå varmegang i kontakten, og da kan det begynne å brenne. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler bruk av hjemmelader.

Ved installasjon av ladeboks vil elektriker sikre at man har installert overspenningsvern, som øker sikkerheten mot potensielle ødeleggelser av bilens elektronikk og elektrisk utstyr i huset ved for eksempel lynnedslag.

Alle ladestasjoner installerte i henhold til gjeldene forskrifter har også Jordfeilbryter Type B som fjerner risikoen for farlig støt ved lading.

Med en hjemmelader vil sikkerheten være ivaretatt. Ladeboksen gir også beskjed om eventuelle feil, og stopper strømtilførselen når bilen er ferdig ladet.

2. I henhold til gjeldende forskrifter

Med en ladestasjon installert av en sertifisert elektriker sikrer man også at lading skjer i henhold til gjeldende regler og forskrifter for elsikkerhet.

3. Raskere lading

Raskere lading er også en god grunn til å kjøpe en hjemmelader. Lading med stikkontakt gir en ladeeffekt på opptil 2.3 kW, mens en ladeboks gir en effekt på 3.7-22 kW som tilsvarer en ladet rekkevidde på opptil 18,5 km – 110 km per time. Hvor raskt elbilen kan lade avhenger av flere faktorer, men ved å installer en lader med høy effekt er man godt rustet for fremtidens lading.

4. Fremtidsrettet

Velger man å kjøpe en smart ladestasjon vil man være forberedt på ytterligere behov og funksjonaliteter som kommer i fremtiden. Det anbefales å tenke fremover. En smart ladestasjon gir mulighet for strømstyring med hjemmet. Med strømstyring vil man for eksempel kunne lade når strømprisen er på det laveste. En slik funksjonalitet vil i tillegg ha økt relevans når den nye modellen for nettleie trer i kraft. 

I fremtiden regner vi også med at diesel og bensin biler fases ut og flere vil gå hel-elektrisk. Det vil si at hvis husstanden din har to biler i dag er det en stor sjanse for at man vil ha to biler som trenger lading i fremtiden. Smarte ladere kan fordele strømmen mellom flere ladebokser samtidig, selv når huset har begrenset strømkapasitet.

5. Økt verdi på boligen

Tilgang til elbillader har blitt et viktig salgsargument ved boligsalg og kan øke verdien på boligen din. Vi forventer at hus og leiligheter med elbillader blir enda mer attraktive i årene fremover, når en stadig større andel av bilene blir elektriske.